Saturday, May 8, 2010

പ്രണയം...
വാക്കുകള്‍കുമപ്പുറതേക്ക്‌
നീ ഒഴുകി പരക്കുമ്പോഴൊന്നും
ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നില്ല..
അതെനിക്ക് നിലയില്ലാതെ മുങ്ങി മരിക്കാനുള്ള ഒരു സമുദ്രമാകുമെന്ന്‍..


No comments:

Post a Comment